Doporučené firmy

Partnerské projekty

Přihlášení

Jméno :

Heslo :


Nainstalujte si flash player.

Národní kulturní památka Vyšehrad

   
Firma : Národní kulturní památka Vyšehrad
Ulice : V Pevnosti 159/5b
Město : Praha 2
Kraj : Praha
   
Kontaktní osoba : Anna Strnadová
   
IČO : 00419745        DIČ : CZ00419745
   
Telefon: 222 513 842    
 
     
Email : strnadova@praha-vysehrad.cz  
Url : www.praha-vysehrad.cz  
     
Popis činnosti :  
   
  Národní kulturní památka Vyšehrad Vás zve na své autorské edukativní programy pro školy, které se týkají historie a mytologie Vyšehradu a historických milníků naší republiky.


Turnaj krále Karla


Autorský edukativní program, který vznikl k sedmistému výročí narození KARLA IV.

Jedná se o interaktivní divadelní představení, které je určeno 1. - 3. třídám základních škol. Tvůrci si dali za cíl představit a přiblížit osobnost tohoto významného českého panovníka těm nejmladším žákům. Během asi 45 minutového představení se děti se dvěma herci / lektory vydají do doby Karla IV.a zábavnou formou se seznámí s důležitými milníky jeho života a jeho největšími přínosy pro naši kulturu a zemi . Po představení učitel obdrží pracovní listy, podle kterých bude společně s dětmi objevovat různá místa na Vyšehradě, která jsou s Karlem IV. Spojena.

Hrají Justin Svoboda, Vítek Maštalíř a Tomsa Legierski
Program nabízíme skupinám 40 - 70 žáků
Vstupné: 90 Kč/ učitel zdarma

Ať žije republika!

Interaktivní storytellingová inscenace pro žáky3. - 5. tříd ZŠ, které dětem hravou formou představí historii založení Československa.

Představení vzniklé v roce 2018 k výročí založení našeho státu propojuje příběhy jak známých (T.G.Masaryk, Tomáš Baťa...) tak neznámých postav, kterými mohli být třeba naši prapradědečkové a zapojuje malé diváky do děje prostřednictvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat dobové souvislosti  a uceluje kontext.
Po představení obdrží učitel pracovní listy, se kterými je možno pracovat po návratu do školy.

Vypráví a lektorují Eva Burešová a Markéta Holá
Program nabízíme pro skupiny 20 - 50 žáků
Vstupné: 90 Kč/ učitel zdarma
 
   
  Libuše

Činoherně loutková pohádka pro žáky 2. - 4. tříd. seznámí děti s pověstmi, které se týkají založení Vyšehradu, vlády knížete Kroka, Libuše a Přemysla Oráče. Projekt Libuše je sestaven z hodinové pohádky, vycházky po Vyšehradě a prohlídky vyšehradských kasemat a sálu Gorlice. Vycházka je vedena vždy pedagogem třídy na základě pracovních listů, které pedagog obdrží na místě po skončení pohádky.

 „Libuše, Krok, Kazi, Teta, Přemysl Oráč, Chrudoš, Šťáhlava, Bivoj. Znáte je? Znáte jejich osudy? A jak se jejich příběhy pojí s Vyšehradem? Režisér Jakub Vašíček a jeho spolupracovníci pro vás připravili divadelně hudební představení, ve kterém se to všechno dozvíte. Přijďte se zatoulat do doby, kdy se zrodila Praha. Představení Vám dá veškerá vodítka a materiály, abyste Vy i děti mohli projít Vyšehrad, postát na místech, která byla svědky těchto legendárních událostí, zahrát si zábavné hry a vůbec to všechno zažít na vlastní kůži.“

Hrají Dominik Linka a Johana Vavřínová nebo Hedvika Řezáčová
Pohádku Libuše hrajeme pro 40 - 60 žáků.
Vstupné: 90Kč/ učitel zdarmaMise Vyšehrad

Oblíbená interaktivní vycházka po Vyšehradě pro 4.-7.třídy ZŠ a primy a sekundy osmiletých gymnázií jejímž cílem je moderně a poutavě představit Vyšehrad. Prostřednictvím herních situací přiblížit žákům nejvýznamnější události z mytologie a historie Vyšehradu.

Autoři se snažili postavit program tak, aby inicioval diskuzi mezi žáky a nastoloval otázky týkající se Vyšehradu. Zároveň si přejí, aby co nejvíce pomáhal učitelům ve výuce a otevíral či doplňoval zajímavá historická témata. Obsah vycházky čerpá z cílů RVP a je jednou z možností jak doplnit ŠVP vaší školy.

Misi Vyšehrad můžete využít jako výukový program na dopoledne, program v rámci školního výletu, nebo program pro školní družinu. Dle domluvy dopoledne, nebo odpoledne.
Misi Vyšehrad pořádáme s velkým ohlasem již od roku 2010.

Provází Tomáš Běhal nebo Vítek Maštalíř
Kapacita vycházky Mise Vyšehrad je 20-40 žáků
Vstupné: 90 Kč/ učitel zdarma

 
   
  Budíme češtinu na Vyšehradě

interaktivní storytellingový projekt plný her pro žáky
2.–5. tříd ZŠ
Karel Hynek Mácha, Josef Jungmann a Magdalena Dobromila Rettigová. Tři národní buditelé a jejich osudy.

Výlet do příběhů a her z doby, kdy se čeština ztrácela a strádala, kdy zněla tak málo a potichu. A právě tehdy se našlo mezi Čechy několik hrdinů a hrdinek, kteří si dali za úkol češtinu zachránit a rozhojnit! Hříčkami, vymýšlením nových slov, básněmi, říkadly a dokonce i recepty! A budili ji tak dlouho, dokud nestála zase na nohou, znovu krásná, zpěvná a s kudrlinkami. Znovu sebevědomá, jako národ, který jí promlouval, myslil a literaturu psal.
Spolu se dvěma vypravěči žáci zažijí, jaké to mohlo být v době Národního obrození. Pomocí příběhů si lépe představí dané období a snadněji si zapamatují informace. Příběhy jsou proloženy hrami, ve kterých si děti na vlastní kůži vyzkouší být pravým buditelem! Budíme češtinu si klade za cíl srozumitelnou, interaktivní formou seznámit žáky 1. stupně základních škol s tématem národního obrození a jeho vlivu na vývoj české kultury. Tvůrci si uvědomují, že tato etapa českých dějin není nejoblíbenější látkou učitelů ani žáků, pro které je to období příliš složité a nezábavné. Proto chce projekt dokázat, že se o národním obrození může mluvit srozumitelně a zábavně zároveň.

 Storytellingové představení je doplněné interaktivními aktivitami v prostoru Starého purkrabství, které hravou formou přibližují dětským divákům důležité momenty z českých dějin. Představení nenabízí návštěvníkům pouhou návštěvu divadla, ale komplexní program, do kterého jsou aktivně zapojeni.
Dané téma tak prožívají „na vlastní kůži“.
 
Vypravují Marie Švestková a Eva Burešová
Budíme češtinu nabízíme skupinám 30 - 50 žáků
Cena: 90,- Kč/žák, učitel zdarma


Co je to storytelling?
Storytelling znamená návrat k tradici vyprávění, k příběhům, je inspirován mytologií a orální historií, je tedy přirozenou součástí života. Metodika, která se běžně používá v západním světě (Norsko, Velká Británie) nejen na divadelních jevištích a festivalech, ale také ve školních třídách, nemocnicích nebo jiných obdobných zařízeních, tradici vyprávění znovuobjevuje a povznáší na samostatný a svébytný druh umění. Je to kreativní způsob předávání informací. Storytelling komplexně rozvíjí schopnosti a dovednosti vypravěče a nabízí originální způsob pojetí lidských osudů. Vypravěč autenticky předává žákům informace, které si snadno zapamatují, protože jsou vtaženi do děje a konkrétních situací spojených s emocí. Příběh propojuje výukové předměty a uceluje kontext. Tato forma je tedy vhodnou cestou jak s divákem navázat spojení a jak mu přiblížit téma skrze osobní promluvy ústředních postav (Karel Hynek Mácha, Magdalena Dobromila Rettigová, Josef Jungmann…) této etapy českých dějin, které „ožívají“ na jevišti a provádějí diváky svými příběhy.Výprava

Výprava je netradiční interaktivní prohlídka Vyšehradu pro 8. a 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníky gymnázií a SŠ.
Jejím tématem je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty.
Vyšehrad tu byl, je a bude. Jak souvisí Vyšehrad s 17. listopadem 1989 a K.H. Máchou? Kdo je Mocker a jak to vypadá v kostele sv. Petra a Pavla? Ubránila někdy vyšehradská pevnost Prahu? A proč Libuše věštila zrovna z Vyšehradu, když tu asi nikdy nežila? Stane se tu v budoucnu ještě něco významného, anebo je to již jen rekreační místo s krásným výhledem?
Během Výpravy navštíví třídy kasematy se sálem Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu. Dále pak vyhlídku na Prahu, Karlachovy sady, Čertovy kameny, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství.
Studenti jsou provázeni průvodcem, se kterým zkoumají jednotlivá místa, diskutují a řeší různé situace. V rámci Výpravy studentům zapůjčíme sluchátka a MP3 přehrávače, které využijí v několika aktivitách. Stejně tak si budou sami dohledávat informace přes google a vlastní smartphony tak, aby obrázek z Výpravy byl co nejcelistvější.
Program čerpá z metod zážitkové pedagogiky a činnostního učení.
Výprava trvá 3h a probíhá dopoledne nebo odpoledne. Přesný čas začátku je stanoven po domluvě s učitelem. Program začíná v Cihelné bráně a končí na Starém purkrabství.

Provází Vítek Maštalíř nebo Tomáš Běhal
Kapacita Výpravy je 20 - 35 žáků
Cena: 90,- Kč/student, učitel zdarma
FOTOGALERIE

 
 
   
Nabídka od Národní kulturní památka Vyšehrad pro školy :