Doporučené firmy

Partnerské projekty

Přihlášení

Jméno :

Heslo :


Národní kulturní památka Vyšehrad

   
Firma : Národní kulturní památka Vyšehrad
Ulice : V Pevnosti 159/5b
Město : Praha 2
Kraj : Praha
   
Kontaktní osoba : Lucia Bakaiová
   
IČO : 00419745        DIČ : CZ00419745
   
Telefon: 222 513 842    
 
     
Email : bakaiova@praha-vysehrad.cz  
Url : www.praha-vysehrad.cz/cs/stranky/pro-skoly  
     
Popis činnosti :  
   
 


Národní kulturní památka Vyšehrad Vás zve na své autorské vzdělávací programy, které jsou přímo provázány s historií a mytologií Vyšehradu a historických milníků České republiky. Tyto programy už více než deset let slouží jako hravý výukový materiál i volnočasový program na dopoledne nebo odpoledne. Díky těmto netradičním interaktivním prohlídkám děti zábavnou a naučnou formou poznají důležitá místa Vyšehradu. 


 
   
 


 
   
 

Mise Vyšehrad

pro žáky 3. - 7. tříd ZŠ 

Je interaktivní vycházka po Vyšehradě, jejímž cílem je moderně a poutavě představit tuto národní kulturní památku. Prostřednictvím herních situácí přiblížit žákům nejvýznamnější události z mytologie a historie Vyšehradu. Děti jsou provázeny průvodcem po areálu a na základě prožitých situací se u jednotlivých památek dozvědí mnoho zajímavých informací z dějin Vyšehradu. 

Program nabízíme skupinám 20 -35  žáků
Vstupné: 130 Kč/ učitel zdarma


Výprava

pro 8. a 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníky gymnázií a SŠ

Tématem Výpravy je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty. Během Výpravy navštíví třídy kasematy se sálem Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu. Dále pak vyhlídku na Prahu, Karlachovy sady, Čertovy kameny, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství.
Studenti jsou provázeni průvodcem, se kterým zkoumají jednotlivá místa, diskutují a řeší různé situace. Program čerpá z metod zážitkové pedagogiky a činnostního učení. 
Program začíná v Cihelné bráně a končí na Starém purkrabství.

Kapacita Výpravy je 20 - 35 žáků
Cena: 130,- Kč/student, učitel zdarma 
Délka programu: 3 hod

"Totalita - rudá léta"

pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ. 

Je komponovaný vzdělávací program, který se věnuje období komunistické totality v Československu od 50. let do revoluce v roku 1989. Jedná se o zbrusu nový projekt, který propojuje příběhy známých i neznámých postav z naší historie a interaktivně zapojuje studenty prostřednictvím her a úkolů. Tvůrci čerpali z metod zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a činnostního učení.

Program nabízíme pro skupiny 20 - 30 žáků
Vstupné: 120 Kč/ učitel zdarma


Pohádka Libuše

pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ 

Libuše, Krok, Kazi, Teta, Přemysl Oráč, Chrudoš, Šťáhlava, Bivoj. Znáte je? Znáte jejich osudy? A jak jsou jejich příběhy propojeny s Vyšehradem? Divadelně-hudební inscenace, ve které se to všechno dozvíte. Přiďte se zatoulat do doby, kdy se zrodila Praha. Inscenace vám dá veškerá vodítka a materiály, abyste s dětmi mohli projít Vyšehradem. K představení obdržíte sadu pracovních listů a vstupenku do kasemat a podzemního sálu Gorlice, kde jsou uloženy originály soch z Karlova mostu.

Program nabízíme skupinám 40 - 70 žáků
Vstupné: 120 Kč/ učitel zdarma

Ať žije republika!

pro žáky 3. - 5. tříd ZŠ

Interaktivní storytellingová inscenace, která dětem hravou formou představí historii založení Československa. Představení vzniklé v roce 2018 k výročí založení našeho státu propojuje příběhy jak známých (T.G.Masaryk, Tomáš Baťa...) tak neznámých postav, kterými mohli být třeba naši prapradědečkové a zapojuje malé diváky do děje prostřednictvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat dobové souvislosti  a uceluje kontext.
Po představení obdrží učitel pracovní listy, se kterými je možno pracovat po návratu do školy.

Program nabízíme pro skupiny 20 - 50 žáků
Vstupné: 100 Kč/ učitel zdarma


Budíme češtinu

pro žáky
2.–5. tříd ZŠ

Interaktivní storytellingový projekt, který vypráví osudy tří národních buditelů. Karel Hynek Mácha, Josef Jungman a Magdalena Dobromila Rettigová.  Výlet do příběhů a her z doby, kdy se čeština ztrácela a strádala, kdy zněla tak málo a potichu. A právě tehdy se našlo mezi Čechy několik hrdinů a hrdinek, kteří si dali za úkol češtinu zachránit a rozhojnit! Hříčkami, vymýšlením nových slov, básněmi, říkadly a dokonce i recepty! A budili ji tak dlouho, dokud nestála zase na nohou, znovu krásná, zpěvná a s kudrlinkami. Znovu sebevědomá, jako národ, který jí promlouval, myslil a literaturu psal. Spolu se dvěma vypravěči žáci zažijí, jaké to mohlo být v době Národního obrození. Pomocí příběhů si lépe představí dané období a snadněji si zapamatují informace.

Program je určen pro 30-50 žáků
Cena: 100,- Kč/žák, učitel zdarma 
Délka: 1 hod


Staré pověsti české 

pro 1. - 3. třídy ZŠ

Hravý loutkový příběh na motivy Dalimilovy kroniky a Starých pověstí českých Aloise Jiráska. Pojďme si přiblížit dobu, kterou si nepamatují už ani naše prababičky. V příbězích Libuše a Přemysla, Bivoje, Horymíra s Šemíkem zapátrat, jak to skutečně bylo! 
Po představení obdrží pedagogové sadu pracovních listů, které je spolu se žáky provedou Vyšehradem a pomocí zábavných her budou moci prožít některé situace z představení na vlastní kůži. 
Harmonogram programu: představení: 45 min, pauza na svačinu: 15-20 min, procházka s pracovními listy: 60 min, prohlídka kasemat a Gorlice: 15 min 

Kapacita programu je 40 - 70 žáků
Cena: 100,- Kč/student, učitel zdarma 
Délka programu: 2 hod 15 min


Turnaj krále Karla

pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ 

Tvůrci si dali za cíl představit a přiblížit osobnost tohoto významného českého panovníka těm nejmladším žákům. Během asi 45 minutového představení se děti se dvěma herci / lektory vydají do doby Karla IV.a zábavnou formou se seznámí s důležitými milníky jeho života a jeho největšími přínosy pro naši kulturu a zemi . Po představení učitel obdrží pracovní listy, podle kterých bude společně s dětmi objevovat různá místa na Vyšehradě, která jsou s Karlem IV. Spojena.

Program nabízíme skupinám 40 - 70 žáků
Vstupné: 100 Kč/ učitel zdarma


Přesný čas začátku programů je stanoven po domluvě s učitelem. Pro bližší informace a objednávky kontaktujte prosím bakaiova@praha-vysehrad.cz. 
FOTOGALERIE
 
 
   
Nabídka od Národní kulturní památka Vyšehrad pro školy :  

Programy pro školy na Vyšehradě

Prostřednictvím osmi oblíbených edukačních programů mohou školní kolektivy objevovat vzdálenou i nedávnou historii v magickém prostředí areálu Vyšehradu.

Už více než deset let nabízí NKP Vyšehrad edukační programy pro školy s historickou tematikou. Tyto autorské inscenace podané zábavnou a naučnou formou se dají využít jako hravý výukový materiál i volnočasový program na dopoledne nebo odpoledne. Programy jsou přímo provázány s historií a mytologií Vyšehradu nebo důležitými milníky našeho státu. 


Turnaj krále Karla - 1. - 2. třída ZŠ

Libuše - 1. - 3. třída ZŠ

Budíme češtinu - 2. - 5. třída ZŠ

Ať žije republika! - 3. - 5. třída ZŠ

Mise Vyšehrad - 4. - 7. třída ZŠ a primy osmiletých gymnázií

Výprava - 8. - 9. třídy ZŠ a 1.- 2. ročník gymnázií a SŠ

Totalita - rudá léta - 8. - 9. třídy ZŠ a 1.- 2. ročník gymnázií a SŠ


Pro více informací navštivte náš web www.praha-vysehrad.cz anebo se zeptejte na emailové adrese bakaiova@praha-vysehrad.cz.


Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Web : www.praha-vysehrad.cz/cs/stranky/pro-skoly
Email : bakaiova@praha-vysehrad.cz
Datum vložení : 03.02 14:51 - 2022